SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas společnosti GRAFIKO PRINT s.r.o., se sídlem Soběslavská 2090/28, Tábor 39002, IČ: 25193741, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8777 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- název společnosti
- e-mail
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail zpracovává Správce za účelem zaslání objednaného zboží a provedení platby, provádění zákaznické soutěže a zasílání obchodních a marketingových sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 6 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 a. Poskytovatel softwaru Dataline Technology a.s.
 b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu  osobních údajů.

 

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT S JAKÝMKOLIV DOTAZEM:

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY

GRAFIKO PRINT s.r.o.
© 2018 All rights reserved.

Tel.: (+420) 381 276 702
Email: info@grafikoprint.cz

Sídlo: Soběslavská 2090, Tábor
Provozovna: Měšická 276, Tábor

TOP